เราเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ให้บริการด้าน ต่อเติมบ้าน, งานรีโนเวท, งานไฟฟ้า, งานปะปา

โดยมีกลุ่มบุคลากรและช่างที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในสายงานโดยตรง

เปิดดำเนินการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการงานรับเหมาอย่างครบวงจร ได้มาตรฐาน

โดยเน้นความเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความสบายใจของลูกค้า ควบคู่ไปกับคุณภาพของงานเป็นหลัก

 

(ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเรา)

• ยึดหลักความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเป็นสำคัญ
• ต้องไม่ทิ้งงาน เพราะเราถือว่าเมื่อรับงานจากลูกค้ามาแล้วต้องทำให้สำเร็จและดีที่สุด

(วิสัยทัศน์และเป้าหมายของเรา)

เราดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างด้วยความซื่อสัตย์และเน้นคุณภาพโดยเรายึดหลักเมื่อเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าแล้ว

เราก็จะสามารถยืนอยู่ในธุรกิจนี้อย่างยั่งยืนและมั่นคง เพราะเรามองว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยังมีอนาคต

แต่สิ่งที่สำคัญคือผู้รับเหมาก่อสร้างต้องพัฒนาตนเองขึ้นไปเรื่อยๆและควรมีจรรยาบรรณในการทำงาน

ดังนั้นเราจึงพยายามพัฒนาทีมช่างของเราให้มีคุณภาพตลอดเวลา

โดยเป้าหมายหลักของเรา

ต้องเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่ลูกค้านึกถึงเป็นลำดับต้นๆเมื่อคิดจะก่อสร้าง ต่อเติม งานรีโนเวทอื่นๆต้องประทับใจเราทุกครั้งเมื่อใช้บริการ